Antje von Glan

Omdat soms een gewone vertaling
niet genoeg is. 

Vraag een offerte aan

Vertalingen, die het hart van de lezer bereiken - al sinds bijna 20 jaar

Waarom zou u voor mij kiezen?

Ik ben gediplomeerd vertaler, geboren in het Duitse Rijnland, waar ik de eerste 20 jaar van mijn leven heb doorgebracht. Sinds 1997 specialiseer ik me in levendige, creatieve en invoelende vertalingen voor allerlei verschillende branches.

Ik schaaf net zo lang aan de stijl en het ritme tot uw tekst precies de juiste toon heeft en de vertaling minstens zo effectief is als het origineel. Maar ook voor juridische teksten, zoals contracten en diploma’s (ook beëdigd), bent u bij mij aan het juiste adres. Denkt u dat ik de juiste vertaler ben voor uw tekst? Neem contact met mij op!

Contact
“In het leven... en ook in de taal zijn nuances alles.”
– Louis Couperus

Profiel

Drie vakgebieden

 • Marketing en communicatie: websites, brochures, bedrijfstijdschriften, reclameteksten
 • Lifestyle: mode, design, reizen, toerisme, horeca, cultuur, kunst
 • Recht: contracten, algemene voorwaarden, privacy statements
    

Drie talen

 • Duits
 • Nederlands
 • Engels
Teksten naar het Duits vertaal ik zelf. Voor teksten naar het Engels en het Nederlands werk ik al jaren samen met zeer deskundige collega’s. Dit zijn stuk voor stuk zogenaamde “native speakers“, vertalers die alleen naar hun moedertaal vertalen en die alles weten over de culturele context van de brontekst en deze perfect weten te vertalen naar de culturele beleving van de doelgroep van de vertaling.

 

Wat kost het?

Mijn prijs hangt o.a. af van de volgende vragen:
 • Wat voor soort tekst is het?
 • Hoe lang is de tekst?
 • Bent u op zoek naar een creatieve vertaling die specifiek voor uw doelgroep is geschreven?
 • In welk taal of talen wilt u de tekst laten vertalen?
 • Heeft u de vertaling snel nodig?
 • Welk formaat heeft de tekst?
Daarom kunt u mij het beste uw tekst toesturen. U ontvangt dan binnen 4 uur (tijdens kantooruren) mijn offerte. Uiteraard geheel vrijblijvend.
      

Contact

[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Bedrijf \/ organisatie","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mail","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Uw bericht","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"multiple_upload":"true","source_type":"","mandatory":""}]
{"label":"Uw bijlage","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
Bladeren
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Doeltaal","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Doelgroep","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Levertijd","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"source_type":"","show_group_16":"","show_group_15":"","show_group_14":"","other_option":"","hide_default":"","mandatory":"true","default_option":"14"}]
{"label":"Be\u00ebdigde vertaling","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"14":"Nee","15":"Ja"}
[[]]
{"text":"\u003Ca id=\u0022add_file\u0022\u003EBestand toevoegen\u003C\/a\u003E"}
[]

Bestand toevoegen

[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]

 

Privacyverklaring Von Glan Translations

Over mij
Ik ben Antje von Glan, werkzaam bij Von Glan Translations, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega's en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.
U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. Ik ben per post te bereiken op het adres
Von Glan Translations
Antje von Glan
Logger 184
1186RW Amstelveen
of via e-mail: office@vonglan.com

Privacy van de website
Gegevens van klanten, leveranciers en collega's
Waarom ik uw persoonsgegevens verwerkIk verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertaalwerk waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kan het ook uw geboortedatum of andere persoonlijke informatie zijn.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.
 
Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer? 
Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.
 
Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar 
Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties niet gewist, omdat deze voor mijn werk en de bedrijfsvoering belangrijk kunnen zijn.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.
 
Datalekken
Mocht ik ontdekken dat er een datalek is geweest, dan laat ik u dat binnen 48 uur weten. Na mijn melding beoordeelt u of u het datalek moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik doe dit zelf niet, omdat u verantwoordelijk bent voor de wettelijke verplichtingen in dit kader.

Uw gegevenstoegangsrechten 
U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.
 
Uw recht om een klacht in te dienen 
Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.