top of page
Portretshoot-von-Glan-32_verdreht_edited.jpg

Al 25 jaar

  vertalingen en transcreaties

Antje von Glan

Vertalingen en transcreaties die het hart van de lezer bereiken

Ik ben gediplomeerd vertaler, geboren in het Duitse Rijnland, waar ik de eerste 20 jaar van mijn leven heb doorgebracht. Sinds 1997 lever ik levendige, creatieve en invoelende vertalingen en transcreaties.

Ik schaaf net zo lang aan de stijl en het ritme tot uw tekst precies de juiste toon heeft en de vertaling of transcreatie minstens zo effectief is als het origineel. 


Ook voor de vertaling van o.a. algemene voorwaarden of aktes van het Nederlands naar het Duits (ook  beëdigd) bent u bij mij aan het juiste adres. 


Denkt u dat ik de juiste vertaler ben voor uw tekst? Neem contact met mij op!

Home: Welkom

Bedrijfsprofiel

Portretshoot-von-Glan-38 (2).jpg
Faststone van oorspronkelijke website.png
Portretshoot-von-Glan-32 (4)_edited.jpg
  • Marketing vertalingen en transcreaties voor de lifestyle sector (met name hospitality, toerisme en gezondheid) 

  • Recht: contracten, algemene voorwaarden, privacy statements (Nederlands-Duits)

De talen:

Duits 

Nederlands

Engels

Vertalingen naar het Duits verzorg ik zelf. 


Voor teksten naar het Engels en het Nederlands werk ik al jaren samen met zeer deskundige collega’s. Dit zijn stuk voor stuk zogenaamde “native speakers“, vertalers die alleen naar hun moedertaal vertalen en die alles weten over de culturele context van de brontekst en deze perfect weten te vertalen naar de culturele beleving van de doelgroep van de vertaling.

Wat kost het 

Mijn prijs hangt o.a. af van de volgende vragen:

  • Wat voor soort tekst is het?

  • Hoe lang is de tekst?

  • Bent u op zoek naar een creatieve vertaling die specifiek voor uw doelgroep is geschreven?

  • Heeft u de vertaling snel nodig?

  • Welk formaat heeft de tekst?

Daarom kunt u mij het beste uw tekst toesturen. U ontvangt dan binnen 4 uur (tijdens kantooruren) mijn  offerte.

Uiteraard geheel vrijblijvend.

Uw tekst valt onder geheimhouding conform de geldende privacyverklaring

Home: Diensten

Offerte/Contact

Bedankt voor uw bericht. Ik neem z.s.m. contact op (op werkdagen binnen 6 uur)

Home: Neem contact op

Privacyverklaring van Von Glan Translations

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk contract tussen een individuele gebruiker en Von Glan Translations met betrekking tot het gebruik van uw website en diensten. Werk deze richtlijnen bij volgens uw specifieke beleid.

Over mij
Ik ben Antje von Glan, werkzaam bij Von Glan Translations, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega's en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.
U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. Ik ben per post te bereiken op het adres
Von Glan Translations
Antje von Glan

Privacy door u via de website verstrekte gegevens
De reden waarom ik uw persoonsgegevens verzamel, bewaar en gebruik is het opstellen van offertes, het leveren van diensten op het gebied van vertaal- of tekstwerk waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derden, enkele uitzonderingen daargelaten (zie "Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer").


De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer.

In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kan het ook uw geboortedatum of andere persoonlijke informatie zijn, die voortvloeien uit de vanzelfsprekende eisen aan deze documenten.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is dus het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.
 
Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer? 
Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen zijn verplicht om aan AVG te voldoen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Uw gegevens worden geheel anoniem verwerkt. 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens
Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties blijven bewaart,  omdat deze voor mijn werk en de bedrijfsvoering belangrijk kunnen zijn. 
 
Beveiliging persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.
 
Datalekken
Mocht ik, ondanks alle maatregelen, ontdekken dat er een datalek is geweest, dan laat ik u dat binnen 48 uur weten. Na mijn melding beoordeelt u of u het datalek moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik doe dit zelf niet, omdat u verantwoordelijk bent voor de wettelijke verplichtingen in dit kader.

Uw gegevenstoegangsrechten 
U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.
 
Uw recht om een klacht in te dienen 
Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.


Beheer
Deze privacyverklaring van 24 mei 2018 is voor het laatst gewijzigd op 7 februari 2020 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.


Home: Algemene voorwaarden
bottom of page